Velkommen i Svendborg Turistforening

Svendborg Turistforening som geografisk dækker Svendborg Kommune har til formål at medvirke til en forøgelse af den sydfynske turismeomsætning og dermed styrke beskæftigelsen i området.

Turistforeningen vil desuden arbejde for at udbrede kendskabet til Sydfyn som en attraktiv turistdestination, ligesom samspillet mellem myndigheder, foreninger og turisterhverv skal styrkes.

Generalforsamling mandag den 26. februar kl. 19.00 på Hotel Svendborg. Tilmelding på tel. 6223 69 51

Svendborg Turistforening | Havnepladsen 2, 5700 Svendborg  | Tlf.: 62236951