Velkommen i Svendborg Turistforening

Svendborg Turistforening som geografisk dækker Svendborg Kommune har til formål at medvirke til en forøgelse af den sydfynske turismeomsætning og dermed styrke beskæftigelsen i området.

Turistforeningen vil desuden arbejde for at udbrede kendskabet til Sydfyn som en attraktiv turistdestination, ligesom samspillet mellem myndigheder, foreninger og turisterhverv skal styrkes.

Information til medlemmer

Herunder referater fra generalforsamlinger i Svendborg Turistforening 

 

 
 
 
Efter afholdelse af generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således:
 
Allan Mariager som ny formand
Tom Pelle Jensen som næstformand
 
Yderligere bestyrelsesmedlememr er :
John Haurits
Lars Skovnabd Aagaard
Mogens Balle Jørgensen
Anders Ulrich
Flemming Madsen - udpeget af Svendborg kommune
 
*****************************************************************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det sker i 2021

 
Dato for afholdelse af generalforsamlingen for 2020
i Svendborg Turistforening kommer så snart som muligt. Vi venter på,
at forsamlingsforbudet ophæves, så vi kan mødes allesammen.
 
 
 
 
Se det nye Magasin for Svendborg, Faaborg Langeland og Ærø 2021 lige her
Svendborg Turistforening | Havnepladsen 2, 5700 Svendborg  | Tlf.: 62236951