Velkommen i Svendborg Turistforening

 

Svendborg Turistforening som geografisk dækker Svendborg Kommune har til formål at medvirke til en forøgelse af den sydfynske turismeomsætning og dermed styrke beskæftigelsen i området.

Turistforeningen vil desuden arbejde for at udbrede kendskabet til Sydfyn som en attraktiv turistdestination, ligesom samspillet mellem myndigheder, foreninger og turisterhverv skal styrkes.

Information til medlemmerne

GENERALFORSAMLING

Der afholdes generalforsamling i Svendborg Turistforening -
mandag den 4. marts 2024 kl. 19.00 på Stella Maris, Kogtvedvænget 3, Svendborg

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af det kommende års kontingent
5. Fremlæggelse af budgetforslag til det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
     på valg er:
    Anders Ulrich
    Tom Pelle Jensen
    John Haurits
    Lui Haas Jensen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Andreas Rasmussen fra Sydfyns Bådudlejning og Dan Jensen fra Pensionatet Ro fortælle om deres virksomheder, deres perspektiv på turismens udvikling i området og hvad en turistforening kan/skal bruges til.

Efterfølgende debat om organiseret arbejde for turismen på Sydfyn.

Af hensyn til servering af kaffe & kage, skal vi bede om tilmelding til generalforsamlingen senest den 26. februar på e-mail: svendborgturistforening@outlook.dk
 
Med venlig hilsen
Anders Ulrich, formand
 
***************************************************************************
 
Referater fra tidligere generalforsamlinger:
 
Mandag den 20. februar 2023 blev der afholdt generalforsamling i Svendborg Turistforening. Referat samt formandens beretning ligger herunder :
 
 
 
 
Efter afholdelse af generalforsamlingen
konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand : Anders Ulrich - GorillaPark
Næstformand: Tom Pelle Jensen, Best Western Hotel Svendborg
John Haurits - Danhostel Svendborg
Mogens Balle Jørgensen - Ugeavisen
Mads Dirckinck-Holmfeld - Naturama
Lui Haas Jensen - Stella Maris
John Arly Henriksen - udpeget af Svendborg Kommune
 
Herunder tidligere referater fra 
generalforsamlinger i
Svendborg Turistforening
 
 
Bestyrelsens beretning 2022 -
downloades, da det er en powerpoint fil. 
 
 
Bestyrelsens beretning 28. juni 2021 
downloades, da det er en power point præsentation
 
 
 
 
 
Se 2024 udgaven af magasinet Det Sydfynske Øhav. Her findes fortællingen om Geopark, om Svendborg, Faaborg, Langeland og Ærø, og her er tips og ideer til den bedste ferie i det sydfynske Øhav. 
 
           
Svendborg Turistforening | 5700 Svendborg